خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

آمل

دکتر ترگل امیدوار

دکتر امیدوار دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران
انواع مشاوره ، افسردگی، اضطراب ، وسواس
کمبود توجه، بیش فعالی و دوشهای تربیت فرزند
مشکلات تحصیلی و اوتیسم در کودکان
روان درمانی شناختی رفتاری

شهر:
سطح تخصص:
آدرس:
آمل- خیابان امام خمینی - آفتاب 26(کوچه داعی)، پلاک 6
آمل - روبروی شهرداری - کلینیک تخصصی دولتی - آرین
تلفن:
011-4429777
0114429666

صفحه‌ها