خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما
  • شما با استفاده از این پایگاه و ثبت نام در آن می‏پذیرید كه بالای 18 سال قرار دارید.
  • منظور از ارائه کننده خدمت یا خدمات دهنده در این اعلان، این پایگاه و منظور از استفاده کننده از خدمت، کاربر اینترنت استفاده کننده یا ثبت نام کننده در هرکدام از بخش‏های این پایگاه یا سپیدپوش (پزشک) استفاده کننده یا ثبت نام کننده در هرکدام از بخش‏های این پایگاه است.
  • شما با ثبت نام در این پایگاه و ایجاد حساب كاربری در هر کدام از بخش‏های این پایگاه متعهد می‏شوید كه در صورت ارسال هرگونه محتوا به صورت اطلاعات، ارزیابی، نظر و یا هر گونه محتوای دیگر بر روی آن، در بخش محتوای صفحات یا نظرات و یا هر بخش دیگر، اطلاعات ارسالی صحیح و صادقانه باشد.
  • استفاده از اطلاعات این پایگاه برای مصارف شخصی یا سازمانی یا تجاری یا غیرتجاری و یا هرگونه استفاده دیگر، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم یا هرشیوه استفاده دیگر، به صورت آنلاین یا مكتوب یا شفاهی یا هر روش استفاده دیگر، تابع تصمیم آگاهانه و اختیاری استفاده كننده است و هرگونه نفع یا ضرر كسب یا وارد شده به استفاده كنندگان برعهده آنهاست.
  • تمام اطلاعات و ارزیابی های موجود در این پایگاه توسط كاربران درج می‏شود و صاحبان پايگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای ارسال شده و استفاده شده نمي‏پذیرند.
  • تمام خدمات و اطلاعات ارائه شده در این پایگاه از جمله خدمات تعیین وقت و موارد مرتبط با آن به صورت خدمات «همینطوری که هست» [(AS IS) و (AS Available)] ارائه می شود. به این ترتیب که هرگونه اختلال سرویس، اشتباه سرویس، خاموشی سرویس، قطع سرویس، هک سرویس و یا هر نوع مورد مرتبط و مشابه با آن محتمل دانسته شده و هرگونه ریسک و ضرر و زیان مرتبط با این موارد یا موارد ذکر نشده وارد شده، مرتبط با سایت، بر استفاده کننده یا هر طرف سوم دیگر، مانند هر کاربر اینترنت عضو شده یا استفاده کننده از خدمات و اطلاعات این پایگاه، بر عهده استفاده کننده است.
  • ارائه کننده خدمت، این پایگاه، می‏تواند در فواصل زمانی اعلام شده یا نشده، مفاد این اعلان حقوقی را تغییر دهد. استفاده کننده می پذیرد که با مراجعه مداوم به اعلان حقوقی، ذکر شده در ذیل صفحات، از آن و تغییرات حاصله اطلاع حاصل کرده و در صورت احساس ضرورت و یا عدم موافقت با اعلان بروز شده، عضویت خود یا استفاده از خدمات را قطع کند و آن را به اطلاع سرویس دهنده برساند. (برای سهولت بیشتر، در صورت تغییر در این اعلان، در هنگام ورود به حساب کاربری، فرم جدید برای مطالعه و قبولی شما نشان داده خواهد شد، هرچند قبلا، ویرایش قبلی را پذیرفته باشید).
  • ارائه کننده خدمت می تواند بدون هرگونه اطلاع قبلی و به هردلیلی، ارائه خدمت را قطع کند یا آن را تغییر دهد. ریسک و زیان مرتبط با این موارد بر عهده استفاده کننده از خدمات است.
  • مشخص است که ما انقدر بی رحم نیستیم! و تمام تلاش خود را برای حفظ و ارتقاء سیستم به کار خواهیم بست، اما شما با ثبت نام و ایجاد حساب می پذیرید که موارد فوق و ریسکهای توضیح داده شده را مطالعه و قبول می کنید.
  • شما با استفاده از این پایگاه و يا ثبت نام در آن می‏پذیرید كه از موارد فوق اطلاع داشته و مقید به موارد ذكر شده هستید.