خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

از درج هرگونه تبلیغ (متنی، تصویری، ضمنی و ...) برای پزشكان عزیز و بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها معذوریم.
مدل تامین مخارج ما براساس كمك هاي خیریه یا انجمن‏ های حامی حقوق بیمار و خدمات تحلیل محتوا تعریف شده است.
در عین حال، از پذیرش تبلیغات سایر صنوف از جمله محصولات بهداشتی، تجهیزات پزشكی و ... استقبال می‏كنیم.